Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud W erkloozen S t r ijd - Corpité Directeur var Ge meentewerken i .F.nieveer var Dijkumnandelende, onder der raam van Carlton Klankfilm? te Soest. De K.iiAC Centraal verlfica tiebureau Jethouder van So ciale Zaken. Ma a t s cha pp e 1 ijk hulpbetoon I verzoekt verschillende maatregelen te willen nemen in verband met do werkloo- Izenzorg. deelt mede dat 0.J.Ruijselaarhoutman- kade 61 III, te Amsterdam ontheffing- behoeft van het bepaalde in art.8 der bouwverordening in verband met zijn voer nemen om over te gaan tot den bouw var eer, dubbel woonhuis aan net 1° hoeser laantje op perceel sectie G.z0-3524 gej Te dezer zake wordt geadviseerd onthef* fing te verleer.en onder voorwaarde var Gepon st ort in. het 398,75 drag van 34 1 57,75-onderhoud aanlegkosten enfovds van ijnde 22 x en 22 x een be- 1550 2,62* - Aan Ku de in dubbel sectie he t w e ƒ.15,5 ƒ.57,7 verzoekt intrekking van de te zijnen name verle <vl bio; -co ever ;un i bericht omtrent de sluiting van de To-j renstraat in de richting van Amersfoort naar Soest voor het berijden met bespan nen rij- of voertuigen. zendt rekening ad /.60,= wegens lior o- rarium enz. terzake de contröle var de jaarrekening 1934 van de stichting tot beheer van het doester natuurbad. stelt voor een regeling te treffen, waarbij het wordt verboden aan steunt rel ,:ers en geplaatsten bij de werkverschaf fing cafe'c e.d. te bezoeken. zendt een overzicht in van de ten las te van hare instelling komende uitga ven over de maanden Januari en februa ri 1938. i Tot in Den cu zal wo biosco vorder Aan de 29 «Jar: worder en W thans Tot ui I Confoi Van he

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 207