fa BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I ueponee ren y- Aan RuijSeiaar wordt ontheffing verleend van het bepaal- p Ay de in art.8 der bouwverordening voor den bouw van een V dubbel weenhuis aan het Ie ueeserlaant je op perceel '7WJ sectie O.no.^524 ged. onder voorwaarde van storting in het 'wegenfonds van ee. bedrag van ƒ.398,75 zijnde 22 x ƒ.15,50 - /.j41,= vcor aanlegkosten en 22 x ƒ.2,62a ƒ.57,75 voor onderhoud. Tot intrekking wordt besloten. je J Den curator in het faillissement van r.ieveen van Dijk.ua t zal worden verzocht het bedrag van net verschuldigde k bioscooprecnt ad 25,= op de l^st van erkende scnuld- vorderingente plaatsen. Aan den Raad zal worden voorgesteld z.jn besluit van tJd' I 29 «Januari 19J6 in te trekken. Voorts zal aan den Raad ff'iJyj I worden voorgesteld het oorspronkelijke voorstel van B. I' - en w. n.1. eenrichtingsverkeer voor de Torenstraat, thans te aanvaarden. Tot uitbetaling wordt besloten. Conform het voorstel van den wethouder wordt besloten. Van net overzicht wordt kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 208