Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte innou 417 418 V.Arnhemsche Waterleiding ij- woningstichting "Patrimonium" te Soest zendt een opgave van de opbrengst der waterlevering in 1955 over de uitbrei dingen van het buizennet der waterlei jding, waaromtrent door de gemeente ge durende 5 jaren 15 f° der aanlegkosten jzijn gegarandeerd. zendt antwoord op schrijven van burge meester en wethouders dd. 26 februari Ij.!., 4e afd. no.179, betreffende den huurachters bij hare stichting. 4- n r\ UC2.a U.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 209