NOTULEN —ff—= BURGEMEESTER EN WETHOUDERS y VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 Januari ^93 o Tegenwoordig de Heeren x_r u .nexcethhui"geffl.eeSter J.A.de -iiruijn en ii. J,üasille w ethouders Secretaris e.A.dat-nourg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .3.4 Uitgevoerd Afd. I: 4, Afd. t/m'7 Afd. IIItl Afd. IV Xj f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 20