BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Kennisgenomer. Aan den Minister van Sociale Zaken zal goedkeuring v)or den gevraagd om over te gaan tot verlaging van huren der woningen aan de lal ma laan zooals wordt verzocht ir. het schrijven van de Woningstichting

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 210