NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN >'1 ...Maait193 Tegenwoordig de Heeren -r. 3t. .iur;>;r:eeye t: Brugii e.ij .u uasilie..eiiiouuers Secretaris .u .A .Batenbuy.ö - Afwezig Accoord J)e_Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 419 t/m .4J.4 Uitgevoerd Afd. 1: 4, Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 212