'I i A-fl. st u v o n d i:d' (vooi 0 la S o ld* opagee- ora hier-' stigde BESLISSING Afdeelinq Aanmerkingen op net verzoek wordt afwijzend beschikt, 0g grond aat 'vrijstelling niet mogel^k ie- tstel net ver- 1 9>7 I'„oidt vastgesteld tol een totaalbedrag au /.525>=' t*- n tce- der Gesleten wordt net bestuur mede te ueelen, dat een be-^ p, spreking cnvruontbaar zal zijn Aangezien de gemeenteraad *1 tot reorganisatie der Schoonheidscommissie heeft be- /vr "Sbb7. sloten. waar- ;ikel 21 ;besluit S5 voor j over )r leve- den szwaar te vijziging 21/453, 57. .21/454 n gelicl|t toela- en verne-j n raad i van net etucudeit! n een tost de zierisjj ijzigd is! nenni sgenomen y j Gesloten wordt na 1 euli a.s. geen creaiet meer aan de schoolhoofden te verleenen doch nen mede te deelen dat y' de benoodigde scnoolbenoeften uitgaande boven net be- /JOj y/^, drag ad J .25,= ineens, net College moeten worden aangevraagd onder bijvoeging van een kostenbegrooting Voorts zai aan net noifd der o._.bcnool Beetzlaan wor den medegedeeld dat de kosten ad .20,= voor boeken der leesbibliotheek in mindering zomen van net creüiet 1950. Besloten wordt Gedeputeerde Btat.en volledig in te lichj- t/A ten. het college kan zich wel vereenigen met net be- 1 1 sluit van den Baad ten aanzien van beu ambtenaar van Aj Heijst eciiter niet met de beslissing tot toekenning van een toeslag op net pensioen aan B.n-arelse.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 216