Volg num mer Datum Korte inhoud -Directeur van S-e-j meerit evverken Minister van soci- ale Maken. -directeur van meent evv erken. ons jou, xos- sevelalaan 17a, Soest i oningbouwvereen 'Goed oen" te ;06St zenut advies tot betaling var, den laat- 'sten termen der aannemingssom groot j 1 30 (10 }-> van j 15Ö3j 20ü voor het herstraten en verbreeden van 0 jde bestaande bestrating van een gedeel- jte van de Ben Blieklaan en de geheele [bchoolstraat aan .heiis te Soest ;doet mededeeling, dat de gemeente voor leen bijdrage vcor extra hulp aan werk- loozen (crisis-comité B.) over 1yjj° 'aanmerking komt. 'verzoekt machtiging om de levering van (materialen bexxooaigd voor het plaatsen (van de betonscnutting ten behoeve van 'de inrichting van de opslagplaats van asch en vuilnis voor ee. 600,= op Soest Ce dragen aan bedrag van /erkooxjen te ver oekt de wijze vair terreinaf scheiding;, opgelegd in de nem bij besluit dd. 12 oeptember 1935, 1e afd.uo1/11ver leende bouwvergunning voor een villa te mogen maken grondmuurtje aan de Bartolottliaan van gemetselue poeren met en ijzeren hek. ±je directeur vax. demee tewerken advi seert bij rapport van 2b j-ianrt 195b, 10- 55/ 1 45 afw^zencL zendt antwoord op net schrijven van Bur gemeester er 1930 -o.207, ««etncuders van 4e afdeeling. 7 februari .ot Beslo macht koo^e S O rf O ken w xian 1 dat o geeris betel steli het 1 het s te sc te dc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 217