NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 April 193 Tegenwoordig de Heeren Ar.G.Ueketh, burgemeester D.A.de bruijn en H.J.Gasille, Wethouders Secretaris «3 .G.A.batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 435 t/m 456 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. Afd. IV a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 220