NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 o VAN Tegenwoordig de Heeren G..i/eKetii, jjax^ameest. etiiGuaers Secretaris o i^at Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 'O. t/m4.0't Uitgevoerd Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 230