Volg- num- Afzender of voorstelier mer Datum Korte inhoud 458 459 4ÖC 461 4 62 463 woningsti chting "Uns Belang" te Amersfoort minister van hocij- ale «.aken. kinister van soci ale /.aker J.noodex, uoester- berg. j ArsBink en van lies» kevr Ir .«-adlener Buntweg 20,doest. <.de Vries, ..ach- tegaalweg 3°oest 464 .van der zeek, arnens de Vereeni ging "algemeen Be lang" jzendt balans per 31 Becember 1935 et: verlies- en winstrekening over 1935 'zoomede een jaarverslag 1933. verzoekt bericht en raad over liet re- jquest van i.de Jong, waarin deze ver- Izoekt hem wederom in den steun op te nemen verzoekt bericht en raad over het adr-, van aJ0 Aoenders waarin deze verzen jin den steun te worden opgenomen. zendt antwoord op net senrgven van bur gemeester en wethouders dd. 25 mrt.j.I 4e afd.no3193j betreffende distributi van runavleesch in blik. vernemen, of' ivragen te ide gedane toezegging thans verwijdering van net i- jmag gerekend worden. inge volgej spoedig ot •nuisje verzoent voor den duur van een jaar een tweetal houten ^eten, bestemd voer! opberging van aannemersmaterialenacr ter haar woning te mogen laten staan. Be directeur van gemeentewerken advi seert gunstig bij schreven van 3 "Pril 1936, no.26/22. ^e ba. het v'< Ü-emeei z>eslo" lege 1 in de nan d aeele moet in de len d den g Beslo Centr nelcQ re be van gevoe is g€ wordt Uonf'c ken v jaar gelegen naast| verliuurd aar: verzoekt op het terrein zijn woning en hetwelk i: J oorlandertijdelijk een lighal te me gen plaatsen. De directeur van gemeentewerken advi seert gunstig bij schrijven van 3 ^pril, 19 36) no.26/19* zendt een ontwerp voor een kano-stati aan de nem. Be bedoeling van deze in zending is om tot stichting van een dergelijk gebouwtje te kornei met benul var: om jent e- of IhjAs steun. Be uirecteur van Bemeent ewerken brein hieromtrent advies uit bij schrijven duj 1 April 1936, no.2o/20. Beslc nen werkt Aan t het van nen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 231