NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14 April 193 6 Tegenwoordig de Heeren i*r .u.ueketh, .ourgerueester -J.A.de üruijn en H.J .(Jasille .iethouders Secretaris <J «u.A.latehburg Afwezig De Burgemeester, Accoord De Wethouders Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 1:4 Afd- 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 234