1- BESLISSING Afdeelinq r\ 0 n m 0 r k i n q 0 n en No. up het verzoen wordt afwijzend beschikt. besloten wordt den heer van We lij te machtigen de le vering thans op te dragen aan de A.Y.Samsom en Co. uitgeefster, te Alphen a/d Rijn. 'V [All- Aan de woningbouwvereeniging zal worden medegedeeld A dat het college een bedrag van. 100.000,» wel wat jT^\ laag .-oorkontdoch dat verzekering tegen een bedrag k van 20.000,= geen bezwaar ontmoet. //w. Kennis gei; omen Besloten wordt terzake geen transportverzekering aan •!A^> t e ga anj OU.hJ<j(j0 liet ontwerp wordt goedgekeurd. Wederom wordt op grond var; de mededeelingen verstrekt' i? ^Jj door net gemeentebestuur var; Maarn alsmede van den ia» houd van het rapport van den majoor van politie, daar na uitgebracht, besloten, net cevraagde verlof A- te wei ge re aangezien aangenomer: wordt dat aanvrager van üeKend slecht levensgedrag is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 248