Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte i n n o u van Lermep's Sportpark deelt dchrikslaan mede bereid te zijn het nart de _3legen voetbalterrein we der in te huren mits dit veld een zoc danige groette verkrijgt als deer de K.IUY.B» wordt vereiecht. Indien hieraan wordt voldaan zal de huur worden aa .gegaan voor J jaren te ge' 15,= per oaar 505 Directeur van Ge- meent ewerken biedt ter behandeling a..n eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen. Q f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 249