NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 April 193 Tegenwoordig de Heeren ür •^..Beketh, Aurgeiiieestsr h.A.de Bruijn en ii.J .üasillewethouders Secretaris «Jü.A«Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m522 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. ili Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 252