NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2; j. 193 Tegenwoordig de Heeren tl-, Burgemeester BAde Bruljn .en...HJGasi 11e ',Veti/iou ieis., Secretaris r ctmicU. Afwezig VBatenburg, Secretaris. Accoord De Wethouders, De Burgemeester., De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Ili.. Afd. t/m5.4.CL Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 260