Afdeeling en No. Aanmerkingen BESLISSING Besloten aan van men aan ijd vrij- rond aa Voort aan de st raet- oor des- mede te deelen dat kenni drongen op een m en winstrekenln■- schdldigde op de en verli ig voor e berichten dat een korting laris der hierbedoelde functi lijk iszulks in verba d met ssen en loonen van het gemeen korting van 5 7° wordt toe"--3- C~ het feitdat op tepersoheel eve past of voor s van r O 0 ci

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 264