NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 193 Tegenwoordig de Heeren - I - il«av<rde... .jruijn.. en. J.».ü&si.lle..,/etnoudaxs -. Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 5.4.1 t/m .5.5.8.*. Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 268