'3 BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen aan sten erin eer. betref- rwaterve me- ter s- niet ocht costende Hl Aan adressant mede te aeelen da c net coxlege in veruaud met een finantiëelen toestand der gemeente geen vrij heid dan vinnen den naad het voorstel te doen in voor- domende gevallen het benoodigde creaiet toe te staan. het ingenomen afwijzende standpunt ordt gehandhaafd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 26