V %j. //U. /2>ï BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen 3 Kennisgenomen. Ken exemplaar zal worden toegezonden "f4 cxJ^r. aan de financieele commissie die belast is met het on- derzoek inzake woningbouwaangelegenheden. //l& Z Van het rapport wordt kennisgenomen. Eet zal eveneens, Ux Sjr ter kennisneming worde.-, toegezonden aan de financies-1 A le commissie die belast is met het onderzoek inzake /Ofa 2 v/oninjbouwaangelegenheden7 Besloten wordt ontneffing te verlep er. zonder opleggiilg p A van voorwaarden. De zo ongelegenheid wordt in handen gesteld van uen wethouder van Sociale Za .enter afdoening. gj" Kennisgenomen, net proces-verbaal zal voorts den Raad V worden medegedeeld. j 1 Kennisgenomen Th.i/js-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 270