Volg- Atzender of voorsteller Korte i n n o u num mer 554 Eestaar van het Kinderkoor "De Jo 555 7var Breakelen te Soest.r Afdeelir.g financiën. 557 'ethouder Gasille. verzoekt toestemming om een concert te hoen geven in de muziektent het Raadhuis op ^onderd&g 4 of 11 k.s. des avonds 7 aar. tegenov er Juni erzoekt ontheffing van de vexeischte kijscheiing in verband met het op per- Deel sectie H.nos 5495 en 2886 nog te rouwen dubbel woonhuis. De Directeur v gemeentewerken adviseert bij schrijven v- 27 April 1956, n01>/\ 5 afwijzend. legt over een vijftal ingekomen' rekenin gen van leveranties voor de luchtvaart-! tentoonstelling te Soesterberg en ver- oek-t te mogen vernemen uit welken be- rootingspost deze en eventueel nog in ;e dienen rekeningen moeten worden be ne ald stelt voor den Directeur van Gemeente werker op te dragen een onderzoek te doen instellen naar d° Inrichting sta de op het perceel van Dr.Huijer hoek Spoorstraat-Bembraültlaan en van de be vindingen mededeeling te doen aan het College meer in het bijzonder of de in- richtir 0 valt onder e bepalingen der Hinderwet 558 Directeur van Ge- eentewerken biedt ter behandeling aan een verzoet om bouwvergunning, vergezeld van de noodi^e teekeningen en adviezen. p-p 2a avri cj*h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 273