BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen tn o em n rerleg te plegen inzake kwaliteit papier,; it d .an aflevering, en: |0p het ver op eer der de Soester :oek wordt gunstig beschikt indien de tent genoemde dagen niet gebruikt zal worden dc o harmonie P.V.A ;dig in verbinding dient YAHet bestuur' zal politie mededeeling deen, den ral worden. waarvoor het bestuur zich te stellen met het bestuur v tijdig aan den inspecteur van wanneer de uitvoerin ehou an Het verzoek wordt ir. handen gesteld van den vet - ouder ter afdoening. Besloten wordt oe helft van de kosten wegers reclame yk te brengen ten laste van den algemeenen dienst der ge-»j meente en de overige helft ten laste van net doester natuurbad Jl I' Ui. iordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en 'Yoningtoe z i ciat y o 55/17 ordt besloten de aanvrage no1/1204 in te wil- li ;en.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 274