NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 29 April 193 .6 Tegenwoordig de Heeren - x Gr.^ei. ;t.;jurceme ster - Ade Bxuijn en i,jGasilleuethoudexs. Secretaris J GA I Afwezig Bevat volgnummers 999 Uitgevoerd Afd. I: 4? Afd. II: Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 276