NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1 kei 193 6 Tegenwoordig de Heeren kr •G.DeAetli, Burgemeester D.A.de Bxuijn en li.J Gasills ï/ethouders.. Secretaris J.G.A.Batenbuxg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers 564 t/m 577 Uitgevoerd Afd. 14? Afd- 11 Afd. III: M Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 280