Volg- j num- I Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 576 577 Voorzitter Voorzitter jbrengt in behandeling het nieuwe ontw van het reglement voor de werklieden dienst der gemeente. stelt aan de orde de behandeling van nieuw ontwerp eener verordening regel de het Beheer van het Grondbedrijf de gemeente Soest. Met dit ontwerp is re! hing gehouden met de aanwijzigingen v de Ged.Staten gegeven bij schrijven v 16 December 1955, 5e afd.no2701/JpbÖ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 285