BESLISSING Afdeeling A j Aanmerkingen en No. Het ontwerp wordt goedgekeurd behoudens eenige nleine wijzigingen en aanvullingen, besloten wordt net regle ment spoedig bij de Uommissie voor georganiseerd over leg voor te dragen. IjDe ontwerpverordening alsmede antwoording van net scnrijven .december 1933 nieuwe ontwerp andermaal aan de Ged.Staten toe te zen den met verzoek daarover wederom het oordeel te willen geven de daarbij gevoegde ba- /f/- ot/f. van de Ged.Staten van 16 worden goedgekeurd. Besloten wordt het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 286