NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS J VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 193 6 Tegenwoordig de Heeren Mrd.jjeketix, JJuxejeaeestex. Jj.iv.de üruiji4 en ij.s, JasilXe .rvtaoaaexs Secretaris o G A. ba ten.hu.rg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, y//A ^*«0*"*' )e Secretaris, Bevat volgnummers t/m .6.66. Uitgevoerd jij Afd. I: f Afd. II: Afd. III: Afd. IV: l J>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 288