Volg num mer 584 5Ö5 586 567 586 589 590 Afzender of voorsteller Datum .E.v.Brummelen does terbergs ohe- straat 184. Goesi n .H. vu'amelen en J.H.Slotarcni- I tecten te hilverstim. C.Bos, /redehof- straa" Corn.Bos, Vrecte- hofstraat 9- ooest H.k.Vos, chauffeujr- monteur bij Gemeen tewerken. minister van Go- ciale Zaken. Voorzitter Korte inhoud verzoekt aan den Raad. alsnog vergunning om het door hen zonder vergunning op gerichte zomerhuisje te mogen laten staan verzo den w verkr v/eg v Vrede geven Be Di bij ra af wiz eken te mogen vernemen de voorwaar- aaronder medewerking Kan worden egen voor het aanleggen van een anaf ae hieuwernoekstraat naar de hofstraat, oen en ander is aange- op een overgelegde teekening. recteur van Gemeentewernen brengt pport dd. 24 april end advies uit. 956. no.1/24, vraagt een verlof B. voor de voorloca- liteit (winkel) van riet perceel Vrede hof st ra .-t 9. vraagt nogmaals aandacht voor zijn eeni- ge malen gedaan verzoek cm toestemming, tot het plaatsen van een paar stoeltjes en tafeltjes op net trottoir vóór zijn -■ perceel doet verantwoording van het hem ten laste gelegde in de uitoefening van zijn dienst. Beslot doelde ningwe ders b adres i-idress niet k de ove princi met en meer v he t ge nangez percee deze b verzoekt hem van bericht en raad te wilaen dienen aangaande een verzoek van «V .J .iu.klauwers om de uitkeering van de Rijksverzekeringsbank niet op zijn steun in mindering te brengen Voorts of de verdere innoua van schreven van klauwers tot nadere beschouwingen het aan leiuing ge< ft deelt mede dat van Rozendaal en Root- selaar nog geen bericht is ingekomen inzake aankoop en huur van den grond welke bij nen voorheen in erfpacht was- Be bei meentfc rappoi strekt een dc gen ir Kan a deela den s1 I vermir week. i üng j ten vc hiervj Rozenc alsnog onder aan ge c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 291