NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN januari 193 6, Tegenwoordig de Heeren u.ijeKethburgemeester b.jr.de Bruijn en uu uasille. w etiioaders Secretaris 0 B a .Batenburg,. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, e Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IB y Afd. t/m Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 2