NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1> :jei 193 P' Tegenwoordig de Heeren d»ü9ic8tli, Buxgenieestei aj.A.de Bxuijn en H.J'..Gasi 11eWetnoudeis. Secretaris J G. A.Bateribux^. Afwezig Bevat volgnummers .....óQ7. t/m b.45 Uitgevoerd Afd. ,C Afd. IIAfd. III0X) Afd. IV Accoord De Burgemeester, De Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 300