an kas nger t sen n van advi- ino BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen kennisgenomen op het verzoek wordt afwijzend beschikt rergun- r van .n het i weg iele wo- swenècht wen. kan den Haad zal worden voorgesteld aan dezen weg den u2 <ou- naam van Sparrenlaan te geven. V Ha'Uj 3 kater- Len van Legen aan de i reke- atne van aen Aan den directeur van gemeentewerken wordt opdracht \ScJi' gegeven met de betreffende personen in onderhandeling v te treden omtrent het bedrag dat door hen terzake zal kunnen worden bijgedragen. ril 19jó koop van d aan en van rzoeken Rovembei de ver- e trek- Tot intrekking wordt besloten. tting met de sonen n ar- |k recht y van ezer za- dviseert am zijnde' ze af- ede van >eids- Besloten wordt de heeien li.j.van hal en B.Suijs te ^,/r wern. te stellen aan de ^e afdeéL ing ter secretarie en hen daarbij de toekenning van een gratificatie aan het; einde van het jaar in het vooruitzicht te stellen in- dien blijkt dat zij met voldoenden dienstijver en nauw- gezetheid de hen opgedragen werkzaamheden verrichten. Achter zal hen uitdrukkelijk worden medegedeeld dat hieruit niet de gevolgtrekking mag worden gemaakt dat.' zij bij eventueele aanstelling van een ambtenaar aan die afdeeling voorrang genieten, het College is terza ke geheel vrij. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 302