BESLISSING Afdeel ing Aanmerkingen en No. hem ge- .oeve oplaan. up het verzoek wordt afwijzend beschikt zulks op grond Vfr. van de betreffende verordening. v/Zi/. Vy/y in een Let ge- Lsche- rachten il zijn ;ot de schul- ielang"; a. ge- goed- ie betere te Boes- ohten aan de gelegen- advi- uo. innen uitvoer uiten er bouw- oedge- ges aanj n staan advi- i no conform het advies van den directeur van gemeentewerken Jy wordt besloten met den verkoop te wachten tot ue reor- ganisatie definitief is geworden. Conform het advies aer Commissie worat besloten, nier- van zal mededeeling worden gedaan aan de betreffende besturen. yl*. Op het verzoek worut afwijzend beschikt op grond van i? Ju- het feit dat de door den 2aad vastgestelde zomerhuis- A jesverordening nog niet de goedkeuring heeft verkre gen van de Gedeputeerde Btaten. Aan den .Directeur van Gemeentewerken zal worden ver- V-cJi- zocht steeds bericht te zenden, wanneer tot handelen v V-5&. zal worden overgegaan, als waarna h.en whun nader gevoelen zullen kenbaar maken. Aan I,ievr.Madlener zal^een aanschrijving worden gericht IA om de garages binnen één maand in overeenstemming te v 1/ brengen met de goedgekeurde teeneningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 304