V. ^ZIL r 13 schaal ie kos- :.eld 0| jkenin^ 3 uit- iet ven sn tee- het Of in de 19 sgedeel 3 ver ing var. ver- Jirkje tloos ten is ieeten doen ieelt merken uezig boven al (bi- anket- Jrothe- tot e:L.s advi- no dat n de 1 mo van bi, e- ar- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking? Aan den directeur zal worden medegedeeld dat van kloos ter een bedrag van /•36,40 schuldig is. ay J het bestek wordt goedgekeurd. Voorts wordt aan uen Ui y? recteur machtiging verleend tot het uitschrijvender aanbesteding op 2b iaei a.s. des v.ra. 11 uur. Besloten wordt de bijurage te bepalen op ƒ.2,per week wanneer haar zoen wederom werk heeft gevonden zoodra blijkt dat op andere wijze de gezinsinkomsten vermeerderd zijn. ?>*<M of \A MlXI Aan den uoutvester bij het Staatsboschbeheer zal wor den medegedeeld dat een ver bandtrommel op werken van eenige beteenenis steeds aanwezig is. ren verlof A. voor ue bovenzaal, de voormalige socie- \P A\ teitszaal lbioscoopzaalen den vocrmaligen banket- W ü-AJN bakkerswinkel van perceel 3. nrothest raat wordt aan A.Smidt verleend. advies van den directeur van gemeentewer- Uonform het ken zal hoogeveen worden bericht dat aanhouding zal plaats hebben bij indiening van een definitief plan. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 310