AAJ-. 1 .nv T BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Conform liet voorstel van den wethouder wordt besloten be gevraagde goedkeuring wordt verleend Gelet op het auvies van houw- en Woningtoezicht, nos. ^5/6535/72 en 35/b7, wordt besloten de aanvragen nos.1/12^6 en 1/1242 in te willigen. Bouwaanvrage no l/1230 wordt geweigerd. Jj ^an den Raad zal woiden voorgesteld het raadsbesluit overeenuomstig het verlangen van Gedeputeerde Gtaten te wijzigen. Inmiddels zal betreffende het adres va^ G.Bleeksma c.s. van bericht en raad worden gediend. V H

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 314