NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.9 —ei 193 6 Tegenwoordig de Heeren ~r .u.Jeiceth., ->urgeme ester i.A. de Bruijn en H,J.u-asille.ethouaers. Secretaris u .'J.A.ajateaDurg.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 646 t/m67I Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 316