A&A BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen de ter- s alle i zijn de tee- voor ilde ;n wor- J V hhou Uonform het advies van den directeur van gemeentewerken zal de garnizoenscommandant te Amersfoort en te utrecht van een en ander in kennis worden gesteld. Vooraf zul len nog een tweetal kaarten aan den directeur worden aangevraagd. :hri j ven sr 4e m proces- 1 ver- aange- ?zoekt Aan den directeur van deeld dat het college vereenigen, aangezien treft welke binnen de wijlde inzending zal gemeentewerken zal worden medege- zich niet met zijn standpunt kan het hier een aangelegenheid be- administratie blijft, xot onver thans moeten worden overgegaan. Lakweg 12, i het be- 3 b der tot op 3ouwals bouwver- sn bouw 'i'oren- 2235 Aan i.van Asch wordt ontheffing verleend onder de voor- pr waarden vermeld in het rapport van aen directeur van gemeentewerken van 12 hei 193o» no.3/15* le ge- onder :hrijven selen c om in daarvan -locali- ongeveer vacature herke- lan te 1 te eet ooi te recht te nerwold donform het voorstel van den voorzitter wordt in het Jj. betreffende verlof alsmede in het afschrift aangeteekerd \i dat de benedenlocaliteit een oppervlakte heeft van on- iihW- geveer 173 Mg. overeenkomstig het advies van,den inspecteur wordt be sloten den Raad de n.v. voordracht aan te bieden 1. h.Vondeling, hoofd der o.l.school te - unspeet 2. -.A.van leperen, hoofd der o.l.school te ..Icordrecht 3» ^.hooiker, hoofd der o.l.school te Dijkhuizen (Ruinerwold 1a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 324