BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennisgenomen. Cp het verzoek wordt gunstig beschikt. V# 13 324,1 ...et de antwoorden kan de vergadering zich vereenigen. \jl dj- 3esloten wordt de vragen en antwoorden aan den naad medb te deelen. Besloten wordt den Inspecteur van Politie de desbetref- Jy fende verordening in herinnering te brengen, met verzoek de naleving daarvan te willen bevorderen. belet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no.35/73 i' wordt besloten no.1/1243 in te willigen. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 326