NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.2...ilei 193 u Tegenwoordig de Heeren ijl I eketii, jux^eüieestex k .^.de ijxuiri en u.Juasilieetnoaders. Secretaris J VA -ba t en.k.U.xg-. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .672 t/m .d.77' Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. 7 Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 328