Yt Afd' IV NOTULEN U BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2o ....ei 193 o Tegenwoordig de Heeren Gr«Jieketii» -Öurgejneaatex J.A.cLe Bruijn en H.J.Gasille, /ethouders Secretaris .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .678. t/m..6.9.7 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 332