4 wil op- die geleid, t- Afdeeling SLISSING Aanmerki ngen en No t verzoek wordt afwijzend beschikt. f de gehakt korren nkört den minister van Sociale laken zal worden medegedeeld n de gemeente gaarne weder in aanmerking lil komen $*0/1yh ■r distrioutie van gehakt, koorts zal worden medege ld dat het benoodigde aantal blikken op ICC per week ■dt geschat. V' 3(?-2><A mg tot Jaet 93b in ver l'93c ,msge nomen //I*. 'Wf n van ai egen de stellen >6 f24$ f.22£ f25C f - 236C j f.198) j f .161 f .173] f .2i31 f .171 f.359<i 36 f.175! fio3i f167I f.33C' f.3?. f .212 f .408 f14) n speci- nte Soes I 1 ontva:.- van hetj ycklaat moge lij an de iform het voorstel van den Voorzitter worden de pensif ip. h .sgrondslagen vastgesteld. egeaeela zal worden dat de financiën het plaatsen van advertentie niet toelaten. Se gewenschte gegevens n Dcrexas mondeling ter secretarie verstrekt. ^dejj Raad zal worden voorgesteld het verzoek van t-^uiu ai te wijzen aangezien de huurder van den zijnde .van -Jorrestein niet heeft medegedeeld dat sicn aansprakelijk wil stellen voor de betaling der rsom ad f.65.—. 1/ Jj V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 336