Volg- num- l Afzender of voorsteller Korte mer 6 96 Jir.efem. werken 6 97 Voorzitter brengt rapport uit omtrent de benoodi creaieten voor het verleenen van hulp van het Kadaster voor het verrichten opmetingen enz. ten behoeve van de aa menstelling van nieuwe kadastrale kaa ten, en voor aankoop van ICO beton-pa kadasterpaaltj es gaat ten 12 uur over tot het houden v een openbare aanbesteding voor het op len van asch en vuilnis bestek ..0. Ingekomen zijn 7 biljetten en wel van onderscheidene personen nader in het proces-verbaal van aanbesteding verme je ingeschreven bedragen zijn mede in het proces-verbaal opgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 339