"'11 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen inoodi i hulp jhten de sa Le kaa ;on- 3a Uan den Raad zal worden voorgesteld: a. een bedrag van f.500.-- toe te staan voor het verlee- nen van hulp aan het kadaster voor het verrichten van metingen enz. ten behoeve van het samenstellen van nieuwe kadastrale kaarten. een bedrag van f.52.-- toe te staan voor aankoop vari lüO betonpalen (z.g.kadasterpaaltjesj en deze te ver strekken tegen den prijs van f.0.55 Per stuk aan hen,, die behoefte gevoelen hun terreinen op deugdelijke wijze af te palen. [Je vergunning wordt voorbehouden in afwachting van het .oor den directeur van gemeentewerken ter zake uit te lorengen advies.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 340