NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.6 -ei 193 y des namiddags. Tegenwoordig de Heeren i..rd.nekethBurgemeester J.A.üe Brui ju en u.dGasilletfetuouders Secretaris ti li. A. Batenburg... Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers pBö t/m7.Q.Q.: Uitgevoerd Afd. - 4 Afd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 342