Y/ NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ?9...Mei 193 6- Tegenwoordig de Heeren i.ixu.Deketii., Bux^emeestex jj.A.cle -3xuijn e.-. ri.Jda.sille..,tfetiioaders.. Secretaris J d «A.Jiaxeiibu.x.^. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, 6^ De Secretaris, Bevat volgnummers 7.Q l t/m lid... Afd. IV Uitgevoerd Afd. I: 4? Afd. II

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 346