Volg- j num- i Afzender of voorsteller i Datu m mer Korte inhou 716 717 71 Gedeputeerde StaH ten. Inspecteur van Poi- litie Voorzitter verzoeken nader te worden ingelicht om| trent uitvoering; van de in den brief vt 28 April 19pö, nr.1io50, afd.B.J. ver melde aangelegenheid betreffende plaat selijivS piGoectre. 'deelt mede dat bereids proces-verbaal jis opgemaakt tegen den nouoer van een i zgautokeruiiof Jstelt naar aanleiding- hetwelk zoo juist heef van den chauffeur-mout waaromtrent proces-ver netwelk in het desbetr opgelegd Igen op een 96 van het van het verhoor, gehad voor, hem der wijzen werkli ed en- t plaat s eur ii.A.Vos, en baal ia opgemaak effend dossier i n straf op te le Is bedoeld in ar reglement 'üeslote eenkoms kennis g geslote [geus or verlofc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 351