Volg num mer Datum Korte inhoud 719 720 721 722 i-oofdbestuur i.ed.j R.k.-bond van ove?i- heidspersoneel "ot.Paulus" te s-uravenhage destructiebedrijf Uverschie h.7. Gekro 4e afdeeling ter secretar ie Vereeniging tot bestrijding der t .i bcte ooest verzoekt den fiaaa net voorstel van nui% ;gemeester en wetnouders ad. 2o ...ei 193i e afa nopp Gevoor zoover betreft dl toepassing van de kindertoeslagen niet aan te nemen en te willen bepalen, dat overeenkomstig nex auvies van de dom mis sis voor Georganiseerd overleg ae kinderbijslag zal beginnen bi, net derue kind, zooci t de minimam en maximum nor men der werkliedenloonen 1C0,= aooge worden gesteld aan in ue voordracht va en is aangegeven. verzoekt 1 Juli gemeente wordt va goed 1 9y7 te vinden aat eerst per de bijdrage, welke uoor de moet worden volaaan, opnieuw stgesteld deelt mede aat de schoolscnoonmaakstef der school aan ae middelWi,kstraat we gens een haar overkomen ongeval sinds 23 Mei j1haar werkzaamneden niet neeft kunnen verrichten, aat deze werk zaamneden nu door haar huisgenooten worden verricht, auviseert dezelfae ve goeding die voorheen aan de schoolscno maakster werd uitgekeerd thans aan haa vervanger uit te keeren. iverzoekt ten van i._e over een t een verple mitsdien v volgens te iu rd e Vos vraag' de bi, j met ingt ng en bijdrage in de verple egkos j.üatharina margaretha horn,' j^dvak van o fllci anden, tegen egpr^s van j.2,90 per aag, an 1Ü3 x ƒ.2,90 /o;0,70. lefonische medeüeeling vari zoude de vereeriging de ge.- urate gaarne tegemoet zien van 15 kei i9po. 723 Gedeput .erde dta- ten van de pro vincie utrecht. maken eenige jding van de wordt opgeme ten aanzien goed zou wor het bestuur van instandh terwiil -e ve ever eenkomst worden vermi mede in den opmerkingen naar gemeent erekening rktdat de -uuw van de zngendaals den nageleefd, dier scnool zou g ouding behoeven t rgoeding van de g ig t-rt101 lia o nderdVerzoent w vervolge rekening uanlei- I 9pp a c'i et 'I 920 ciicol nie een koste e maken, emeente zou ipoeta 01 dt daal te noucia

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 355