Hf ■M. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen .-iet adres zal aar. de voor den Baad ingekomen stakeen worden toegevoegd. öesloten wordt voorgestelae rs zicii te vereenigen met de aoor de geling. o-enrd u-edurenae ae ziente van ue scnoolscnoonmaai^ster zal dezelfde vergoeding die voor heen aan naar wera uitbe taald aan haar vervanger worden uitgekeerd. u.n de kosten van verpleging van ...ej .C.ii.norn. wordt over het tijdvak van o maar.deningaande 15 kei 19pó, een bijdrage verleend van .550,70, onaer voorwaarde dat patiente zelf een bijdrage verleent van /.1Q,= per maand r ..et ooilege kan voorshands zien niet met net standpunt van de uedeputeerde btaten vereenigen, -erza^e zal correspondentie worden gevoera. V Js V i-sVk. I? CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 356