num- Afzender of voorsteller Datu m mer K o rte inhoud Commissie inzake verstrekking van melc aan school- gaar.de kinderen. irecteur van Ce- neentewerken brengt dienaangaande verslag uit en stelt voor, voor dit doel over het jaar 1930 een crediet van circa ƒ.1000,= toe te staan. et houd er G-asilleJ 'ethouder Gasille.! stelt voor de meubileering van alle openbare gebouwen te doen inventarisee- r en stelt voor tijdig maatregelen te nemen tot wijziging van ae classificatie der personeele belasting. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teek.er.ingen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 357