Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 68 69 70 Oommissie Gpenbaije ./erken. Oommissie Openbar Verken. OirGemeent ewerken Korte inhoud deelt mede z Jmet net voor :19^5 om in v len toestand niet over te de ontworpen bouw gymnast de Schoolweg bouw van een bestaande o ich te 'kunnen vereenigen stel van 13.en da. 5 Oec,„ erband met den financiee- der gemeente voorloopig gaan tot uitvoering van plannen betreffende ver- ieklokaal aan den Verleng- tot brandweergarage en de/ gymnastieklokaal aan de 1.school te Ooesterberg. kan zich vereenigen met het voorstel da. 9 Gec.1955, no.9959, innoudende eei j crediet-aanvrage voer liet aanbrengen van aaiiduidingsboraen voor de politie- bureaux. biedt ter behandeling aan eenige ver doeken om bouwvergunning vergezeld van 'de noodige teexeningen en adviezen. iiet co haafd Gelet 95/175 in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 35