NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 Juni 1936. Tegenwoordig de Heeren i-xG.uekethJ3u.xgeniee.stex j.A.de, jruijn en u.duasille yeti.o.ud.er.s., Secretaris J U A.Batenourg.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 728 t/m ..75 a,.. Uitgevoerd Afd. 1: Afd. II: Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 360